Concrete eData toepassingen


eData heeft meerdere directe inzetbare toepassingen voor uw organisatie. Deze toepassingen zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en daarmee zeer praktijkgericht. Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden beschreven.

Daarnaast zijn we in staat om snel en adequaat nieuwe vraagstukken op het gebied van zoeken, vinden en ontsluiten samen met u op te pakken. Neem gerust contact met ons op!

Home | Toepassingen

Kant en klare oplossingen van eData


Op deze pagina vindt u de oplossingen die we al samen met onze klanten hebben ontwikkeld. De oplossingen zijn zo opgezet dat ze ook eenvoudig en snel bij uw organisatie ingezet kunnen worden.

eVinden

eVinden helpt u bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in uw enorme berg van data in verschillende bronnen. eVinden is een krachtige set met oplossingen die er integraal voor zorgen dat informatie in samenhang snel en betrouwbaar ontsloten kan worden. Informatie wordt daarmee gestructureerd toegankelijk, zodat u eenvoudig gerichte vervolgacties kunt uitvoeren zoals het opschonen van netwerkschijven, het publiceren van AVG-proof informatie, het daadwerkelijk kunnen vernietigen van informatie of het zelfs uitfaseren van DMS-en en applicaties. eVinden bestaat op dit moment uit onderstaande modules.

 1. E-mail archivering
  Met deze oplossing bent u in staat om verbanden te leggen en zaakinformatie te ontdekken, groeperen en analyseren. Alle e-mailberichten in uw organisatie zijn met deze module direct toegankelijk en u heeft inzicht in de inhoud en samenhang. Op basis van dit inzicht kunt u direct de nodige vervolgacties ondernemen, zoals het ontsluiten (doorzoekbaar maken), archiveren, opschonen en vernietigen.

 2. DMS ontsluiten / uitfaseren
  Veel organisaties hebben meerdere Document Management Systemen (DMS-en) en Record Management Applicaties (RMA’s). Er worden nieuwe systemen ingevoerd, maar er kan geen afscheid genomen van de oude systemen. Simpelweg omdat de oude systemen (mogelijk) nog informatie bevat die de organisatie nodig kan hebben. Met onze oplossing kunt u de oude systemen doorzoeken, toegankelijk maken en de informatie inclusief samenhang ontsluiten. Op basis van dit inzicht kunt u de nog benodigde informatie blijvend ontsluiten en in de meeste gevallen uw oude systemen uitfaseren.

 3. Netwerkschijven ontsluiten / opschonen
  Veel data staat op netwerkschijven in organisaties. De informatie op deze netwerkschijven wordt vaak langdurig bewaard, omdat niemand weet wat er op staat en waar dit staat en het opschonen een vervelende en tijdrovende klus is. De benodigde capaciteit neemt daardoor alsmaar toe. in de organisatie meer weet wat erop staat. De module Netwerkschijven analyse maakt uw netwerkschijven toegankelijk en biedt u inzicht in de informatie en de samenhang. Deze module zorgt dus voor structuur en inzicht en stelt u in staat om uw netwerkschijven op te schonen en de nog benodigde informatie overzichtelijk te ontsluiten voor alle betrokkenen. 

 4. Applicatie-data ontsluiten / uitfaseren
  Een andere belangrijke databron zijn de vele verschillende applicaties in uw organisatie. U kunt daarbij denken aan aan de grote hoeveelheid taakspecifieke applicaties en ook uw zaaksysteem. De systemen staan bovendien deels in uw eigen ICT-omgeving (on premise) en in de Cloud (SaaS). De module Applicatie analyse biedt u de mogelijkheid om uw gewenste systemen te doorzoeken en ook in combinatie met de andere modules de samenhang weer te geven. U heeft daardoor niet alleen inzicht, maar bent bovendien in staat om eventuele oude, overbodige systemen uit te faseren. 

 5. Ketenbreed ontsluiten
  Natuurlijk staat de informatie die u nodig heeft niet alleen in uw eigen organisatie. In veel gevallen is ook inzicht in informatie van en bij ketenpartners nodig. De module Ketenbrede analyse zorgt ervoor dat informatie bij ketenpartners gestructureerd toegankelijk wordt voor u. Uiteraard kunt u er ook voor zorgen dat uw informatie toegankelijk gemaakt wordt voor uw ketenpartners.

 6. Vernietigen
  eData heeft samen met gemeenten functionaliteit ontwikkeld om gecontroleerd, volgens archief wet- en regelgeving het proces van vernietigen volgens archivistische kaders vorm te geven.   

 


Naast eVinden heeft eData onderstaande specifieke oplossingen gerealiseerd.

eAVG

Sinds 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het loggen van gegevens is een belangrijke factor als het gaat om het voldoen aan de AVG. eData levert een kant en klare AVG logging oplossing die snel bij u in te voeren is.

De data die u moet loggen kan bestaan uit honderden miljoenen log-regels die door een veelvoud aan applicaties worden geproduceerd. Onze oplossing maakt het mogelijk de gegevens centraal op te slaan en eenvoudig doorzoekbaar te maken. De oplossing controleert of alle log-regels zijn ingelezen. Door middel van machine learning algoritmen kunnen afwijkende datapatronen worden herkend die bijvoorbeeld op een datalek kunnen wijzen. In dit laatste geval wordt u automatisch op de hoogte gesteld, waardoor u snel kunt ingrijpen.

eWOZ handhaving

Gemeenten hebben veel werk aan de handhaving van WOZ objecten die op een zogenaamde mutatie signaleringslijst staan. eData heeft op basis van een gebiedsanalyse, de prioritering van objecten en een capaciteitsplanning een geografische kaart gemaakt waarop de betreffende objecten in beeld worden gebracht. Door objecten verschillende kleuren te geven wat prioriteit betreft ontstaat er een overzicht met geclusterde objecten die effectief (fysiek) kunnen worden beoordeeld.

eRaadsinfo

Veel Raadsinformatie is niet geïndexeerd waardoor het niet mogelijk is om inhoudelijk op een onderwerp te zoeken. Er wordt in een dergelijk geval alleen op de titel gezocht, waardoor het zoekresultaat zeer beperkt is. Door Elastic in te zetten hebben wij het mogelijk gemaakt om op de volledige inhoud van documenten (full text) te zoeken. Daardoor zijn de zoekresultaten niet alleen snel (milliseconden), maar ook volledig en goed gestructureerd. Uw Raadsinformatie is daarmee optimaal toegankelijk voor uw organisatie en voor uw inwoners en ondernemers.

eWob (inclusief eAnonimiseren)

Elke overheidsinstelling weet hoeveel werk het is om te voldoen aan een Wob-verzoek. Doordat wij gericht op zoek gaan binnen grote hoeveelheden data zijn wij in staat om alle relevante stukken snel en in samenhang te ontsluiten. Met behulp van de juiste metadata en kernwoorden doorzoeken wij alle door u op gegeven bronnen. Zodra wij de juiste set informatie hebben gevonden dragen wij tevens zorg voor het eAnonimiseren van de privacy gevoelige gegevens. Dat betekent een enorme reductie in tijd en een verhoging van de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

eFraude

Bij vermoeden van fraude zou u het liefst alle relevante data direct ter beschikking hebben. eData maakt het mogelijk om alle mogelijk bronnen in korte tijd te ontsluiten en de informatie volledig vindbaar te maken. Door de zoekresultaten snel te optimaliseren en in combinatie met relevante informatie te tonen uit grote hoeveelheden data kan er effectief resultaat worden geboekt. Dit komt er concreet op neer dat wij in een paar dagen tijd in staat zijn om uit tien- tot honderdduizenden documenten informatie te ontsluiten die u nodig heeft om fraude te detecteren of juist uit te sluiten.

 

Neem contact met ons op