MELD JE HIER AAN VOOR ONZE WEBINARS!

gratis deelname.

Na de zomervakantie organiseren we weer nieuwe webinars. 

We kunnen ook een Incompany webinar organiseren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Webinar Openbaarheid van informatie (invoering WOO)


De Wet Open Overheid (WOO) die in 2022 ingevoerd wordt, beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economi­sche ontwikkeling beter worden gediend. De WOO kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het tevens van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is, waar we als eData bij onze klanten graag aan bijdragen. De WOO bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Na het inwerkingtreden van de WOO krijgen overheidsorganisaties met belangrijke, nieuwe verplichtingen te maken. Om deze organisaties te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe regels hebben wij als eData een unieke aanpak en tools die we snel kunnen implementeren.

In het webinar gaan we in op methodiek, aanpak en beschikbare tools en de ervaring bij bestaande klanten om uw organisatie te ondersteunen.

 

Inschrijven en deelnemen

Via de button onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor dit gratis Webinar. Enkele dagen voor aanvang van de webinar ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname en een link om in te loggen. De ervaring leert dat deelname aan het Webinar het beste werkt als u niet in een door uw organisatie afgeschermde omgeving werkt. Inloggen vanuit een Citrix Access Gateway (CAG) leidt helaas nogal eens tot problemen. Daarnaast is het voor de interactie prettig als u beschikt over een (ingebouwde) microfoon en camera.

Aangezien we interactie belangrijk vinden hanteren we voor ieder webinar een maximum aantal deelnemers. Op deze manier kan iedereen actief deelnemen. Als u zich heeft ingeschreven voor een sessie die vol is nemen we contact met u op voor deelname aan het webinar op een ander tijdstip.

 

 Inschrijven

 

 

Over dit agenda-item

  • 10 maart 2022
  • 10:00 - 11:00