Meld je hieronder aan voor onze webinars!

gratis deelname


 

We kunnen ook een Incompany webinar organiseren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

In samenwerking met Elastic - Toepassing Wet open overheid


Welke veranderingen komen op ons af?

De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in de volgende elf categorieën actief openbaar te maken:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

(Rest van de tekst ongewijzigd). Programma mag nog even weg. Zet maar in dat in nader ingevuld wordt met voorbeelden vanuit de praktijk.

 

Van zoeken naar vinden!

De hoeveelheid digitale informatie neemt steeds meer toe. Dat stelt niet alleen eisen aan opslag, maar steeds meer eisen aan het snel kunnen vinden van de juiste informatie. Informatie staat opgeslagen in DMS-en, in zaaksystemen, in e-Depots en in taak specifieke applicaties. De informatie is daarbij niet alleen binnen de eigen organisatie opgeslagen maar is vaak ook opgeslagen bij verbonden partijen. Organisaties zijn veel tijd kwijt met het zoeken van informatie in allerlei bronnen en als zij al informatie vinden, is de vraag of de informatie volledig is. De Wet Open Overheid of de Wet Openbaarheid Bestuur zorgt ervoor dat het belang van tijdig, juist en volledig kunnen ontsluiten van informatie alleen maar toeneemt.

 

Ook ongestructureerde informatie

Naast de vele informatie in systemen zien we dat naast gestructureerde informatie (databases bijvoorbeeld) veel relevante informatie ook ongestructureerd (in een pdf) is opgeslagen. Recent onderzoek laat zien dat organisaties grote problemen ondervinden met de toegankelijkheid van informatie op netwerkschijven en email en het opschonen ervan.

 

Veel bronnen, maar waar is de samenhang?

Het wordt een steeds grotere opgave om door de veelvoud aan bronnen juiste en actuele informatie te vinden. De afgelopen decennia is er veel ingezet op het digitaliseren van processen echter zonder goed na te denken hoe we gegevens in samenhang (ten behoeve van volledigheid) en context kunnen ontsluiten. Daarnaast is de hoeveelheid data met name de laatste jaren exponentieel gestegen. Gegevens staan ook meer en meer verspreid over verschillende bronnen en zelfs bij externe organisaties. Dit roept vraagstukken op voor de uitvoerende praktijk en organisatie: Waar staat welke data? En hoe kan ik die data analyseren? Hoe borg ik de samenhang van informatie? Maar ook vraagstukken over privacy-gevoeligheid en autorisaties.

 

Ervaringen uit de Nederlandse praktijk!

Tijdens onze sessie maken we kennis met een aantal praktijkvoorbeelden die we realiseren / gerealiseerd hebben bij Nederlandse overheidsorganisaties. We zullen inzichtelijk maken wat de probleemstelling was, wat de aanpak is geweest en welke lessen daarbij geleerd zijn.

Na het einde van de bijeenkomst krijgt u een Whitepaper toegezonden, gebaseerd op onze praktijkervaringen, waarin staat aan welke punten u moet denken als u met search aan de slag gaat.

 

Programma

Deze wordt nader ingevuld met voorbeelden uit de praktijk.

 

Wie zijn wij?

Elastic is een organisatie die wereldwijd actief is op het gebied van zoeken en vinden. Elasticsearch is een oplossing die vooral gebruikt wordt om snel grote hoeveelheden data te kunnen doorzoeken en analyseren. Met Elasticsearch implementeert u gemakkelijk een zoeksysteem waarmee u eenvoudig informatie vindt binnen uw organisatie over binnen ketens.

eData is een Joint Venture tussen Puur Data en eSpecialisten. eData helpt overheidsorganisaties hun data gestructureerd en in samenhang te ontsluiten en beter inzicht te krijgen. We doen dit met behulp van de producten van Elastic. Puur Data heeft in de Benelux als enige de hoogste status van “Elite Partner” van Elastic en is ISO27001 gecertificeerd. eData draagt zorg dat de oplossingen conform BIO zijn ontworpen.

 

Voor wie interessant?

De sessie is gericht op CIO’s, informatiemanagers, adviseurs Informatievoorziening, hoofden DIV.

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. We sturen u tijdig een link voor deelname aan het webinar.

 

Vragen of opmerkingen?

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met:

Zie ook www.elastic.co  en www.edata.nu voor meer informatie.

NB: dit evenement is een gezamenlijk evenement van eData en Elastic. Inschrijfgegevens worden onderling gedeeld.

 

Over dit agenda-item

 • 1 juli 2021
 • 10:00 - 11:00
 • Webinar